Składka za udział w treningach wynosi 65 zł miesięcznie.

Konta klubowe obowiązujące od marca 2018:

WPŁATY SKŁADKI KLUBOWE
93 1320 1117 2047 1787 2000 0016
 
WPŁATY NA OBOZY 
07 1320 1117 2047 1787 2000 0012
 
WPŁATY NA TURNIEJE
23 1320 1117 2047 1787 2000 0015
 
WPŁATY NA STROJE
18 1320 1117 2047 1787 2000 0008
 
WPŁATY NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ  S.P.N.
17 1320 1117 2047 1787 2000 0026