1 z 3 Informacja o Twoich danych

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez zaznaczenie pola „zgadzam się”. Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Drogi Użytkowniku,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Na kolejnym ekranie znajdziesz podstawowe informacje na ten temat.

Jakie dane będą przetwarzane?


Mówimy o danych osobowych, które gromadzimy w trakcie korzystania przez Ciebie ze stron gwiazda.bydgoszcz.pl, w tym tych zapisanych w plikach Cookies.

Kto będzie administratorem Twoich danych?


Administratorem Twoich danych będzie: KLUB SPORTOWY GWIAZDA 85-350 Bydgoszcz, ul. Bronikowskiego 45, REGON: 090568147, NIP: 5540313449, KRS: 0000039575

Dlaczego Twoje dane będą przetwarzane?


Chcemy lepiej dopasowywać treść i tematykę naszych materiałów, tak by uatrakcyjniać nasz serwis. Dzięki zgromadzonym danym zwiększamy poziom bezpieczeństwa eliminując złośliwe skrypty, oraz próby nadużyć.

Czy możemy przekazać Twoje dane?


Tak, zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazać podmiotom działającym na nasze zlecenie np.: agencjom marketingowy, podwykonawcom naszych usług oraz innym podmiotom jak sądy czy organy ścigania (w uzasadnionych przypadkach).

Co możesz zrobić ze swoimi danymi?


Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw. Masz prawo również do przekazania swoich danych innemu administratorowi.

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych.


Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz).

Podstawą prawną dopasowywania treści usług do Twoich zainteresowań, zapewnienie ich bezpieczeństwa oraz pomiary i ich udoskonalanie, jak również marketing własny KLUB SPORTOWY GWIAZDA 85-350 Bydgoszcz, ul. Bronikowskiego 45, REGON: 090568147, NIP: 5540313449, KRS: 0000039575 jest tzw. uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych naszych klientów, w tym profilowanie oraz w celach analitycznych będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyrażasz zaznaczając przycisk „zgadzam się”, znajdujący się na końcu tekstu.

W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowanie oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności KLUB SPORTOWY GWIAZDA 85-350 Bydgoszcz, ul. Bronikowskiego 45, REGON: 090568147, NIP: 5540313449, KRS: 0000039575 w tym zapisywanych w plikach cookies przez KLUB SPORTOWY GWIAZDA 85-350 Bydgoszcz, ul. Bronikowskiego 45, REGON: 090568147, NIP: 5540313449, KRS: 0000039575 i Zaufanych Partnerów również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku). Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i możesz ją dowolnym momencie wycofać, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Nie teraz

PODZIEL SIĘ:

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY RODZICÓW ZAWODNIKÓW
SEKCJI PIŁKI NOŻNEJ.
RODZICE (OPIEKUNOWIE) ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ DO:

 

1.Terminowego opłacania co miesięcznych składek klubowych za treningi (również w okresie wakacyjnym).
2.Dostarczania (dopilnowania przybycia) dziecka na trening 15 minut przed rozpoczęciem.
3.W trakcie treningów, meczy, turniejów nie kontaktowania się z dzieckiem, nie udzielania wskazówek i pozostawania poza boiskiem w miejscach do tego przeznaczonych np. trybuny. Okazując tym samym zaufanie trenerowi i dziecku.
4.Uprzedzania trenera o nieobecności dziecka na treningu, a w nagłych przypadkach na meczach.
5.Zapewnienie aby dziecko miało zawsze aktualne badania sportowe.
6.Dopilnowanie aby dziecko miało strój dostosowany do panujących warunków atmosferycznych.
7.Systematycznego sprawdzania wiadomości zamieszczanych na stronie drużyny.
8.Uczenia dziecka samodzielności w podejmowaniu decyzji, jak i pakowania plecaka na trening, noszenia torby, plecaka, a nawet wiązania butów.
9.W miarę możliwości zabezpieczenia dwukrotnego (w ciągu roku) udziału dziecka w obozie sportowym, pamiętając że obóz jest częścią szkolenia piłkarskiego.

 

RODZICU PAMIĘTAJ TO TEŻ SĄ TWOJE OBOWIĄZKI:

 

• W rozmowie z dzieckiem o sporcie i analizie jego ewentualnych postępów, nigdy nie porównuj jego osiągnięć do innych kolegów. Nie wzbudzaj w dziecku poczucia zazdrości i zawiści w stosunku do kolegów i przeciwnika. Nie udzielaj mu wskazówek jak ma grać – pamiętaj, że od tego jest trener.
• Nie realizuj własnych, niespełnionych ambicji kosztem swojego dziecka. Pozwól, aby sport należał tylko do niego, aby nie był czymś, czego chcą tylko rodzice.
• Zawsze możesz porozmawiać z każdym trenerem z klubu w celu wyjaśnienia jakiś wątpliwości dotyczących sfery wychowawczej czy osobowej syna. Trenerzy nie będą rozmawiać na tematy czysto sportowe (np. dlaczego ten chłopiec a nie inny gra, a dlaczego na obronie a nie na ataku). Trener wie co robi i to jest jego zakres działania.
• Nie krytykuj, przy dziecku, decyzji trenera, nie podważaj jego autorytetu, nie ingeruj w plany i strategię trenerskie. Każdy trener wie, co dla Twojego dziecka jest najlepsze i właściwe. Pamiętaj, że dziecko w domu a w grupie, to dwie inne osoby. Ty patrzysz przez pryzmat dziecka w domu, a trener dziecka w grupie – istotna różnica.
• Nie oceniaj publicznie własnych i obcych dzieci w trakcie zawodów i treningów, takie postępowanie może prowadzić do zwiększenia agresji u dzieci.
• Kulturalnie dopinguj, nie obrażając sędzięgo i trenera przeciwników!!!
Prezydium Sekcji Piłki Nożnej

 

KS GWIAZDA BYDGOSZCZ
REGULAMIN OBOWIĄZUJACY ZAWODNIKÓW SEKCJI PIŁKI NOŻNEJ

 

1.Na zajęcia treningowe zawodnik stawia się 15 minut przed ich rozpoczęciem
2.Przed i po zajęciach sportowych zawodnicy pomagają trenerowi w przygotowaniu zajęć i posprzątaniu po nich.
3.Podczas treningu zawodnikom nie wolno ze względów bezpieczeństwa wieszać się na bramkach, huśtać, skakać itp.
4.Po zajęciach sportowych zawodnicy pozostawiają po sobie porządek w szatni i na boisku.
5.Zawodnicy nie używają wulgarnych, obraźliwych słów, okazują szacunek wobec siebie, przeciwników oraz trenera i innych pracowników klubu. Szanują powierzony im sprzęt.
6.W razie niedyspozycji, odczuwalnego bólu, itp., zawodnik obowiązany jest natychmiast poinformować o tym trenera.
7.Zawodnicy maja obowiązek osobistego informowania trenera o przewidywanej nieobecności.
8.Na zajęcia sportowe zawodnicy stawiają się w odpowiednich strojach sportowych.
9.Zawodnicy powołani na mecze mistrzowskie mają obowiązek stawienia się najpóźniej 60 minut przed rozpoczęciem zawodów.
10.Zawodnicy mają obowiązek dostarczenia trenerowi przed zawodami legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego.
11.Zabrania się stosowania jakichkolwiek odżywek bez konsultacji z trenerem.
12.Zawodnicy przestrzegają zasad prawidłowego odżywiania się.
13.Zawodnicy przestrzegają zasadę – „Nigdy nie oceniam współćwiczącego, skupiam się wyłącznie na własnej osobie”
14.Obowiązki szkolne zawodnicy wykonują jak najlepiej, gdyż mając problemy w nauce mogą zostać odsunięci od treningów, meczów i turniejów.
W przypadku nieprzestrzegania regulaminu zawodnik może ponieść następujące konsekwencje:
•kilkukrotne upomnienie zawodnika podczas zajęć – odsunięcie od zajęć do końca treningu i ewentualne zawieszenie uczestnictwa w treningach na okres do dwóch tygodni.
•niestawienie się na mecz bez wcześniejszego usprawiedliwienia – zawieszenie na kolejny mecz
•spóźnienie się na zajęcia – upomnienie ustne.
•kolejne spóźnienie – odsunięcie od zajęć w danym dniu.
•niewłaściwy ubiór, brak przygotowania do treningu – odsunięcie od zajęć w danym dniu.
•złe zachowanie na terenie klubu, podczas obozu, zawodów, w szkole, bądź problemy w nauce – zawieszenie zawodnika na okres do 2 miesięcy.

 

Prezydium Sekcji Piłki Nożnej
KS GWIAZDA BYDGOSZCZ